W tym tygodniu:

STRONA GŁÓWNA: Trzy posty

Polecamy także:

STRONA GŁÓWNA: Jedno losowe wideo

STRONA WPISU: jeden losowy post

  • dr hab. Dariusz Juruś

    Pokora – początek mądrości

    W jednym ze swoich artykułów Murray N. Rothbard ubolewał nad brakiem dobrych manier u – jak ich nazywał – modelowych libertarian. Zarzucał im grubiaństwo, gburowatość i nadmierną pewność siebie w krytykowaniu innych. Ten brak dobrych manier u „modelowych libertarian” może stanowić przykład szerszej postawy – braku pokory. Przejawia się ona na różnych poziomach: od prostackich […] Czytaj więcej