W tym tygodniu:

STRONA GŁÓWNA: Trzy posty

Polecamy także:

STRONA GŁÓWNA: Jedno losowe wideo

STRONA WPISU: jeden losowy post

  • prof. Michał Wojciechowski

    Polska jako kolonia

    Ziemie polskie dość długo były koloniami obcymi. To zdanie może budzić zdziwienie, gdyż w naszej historiografii utarło się nazywać tę zależność zaborami. Choć kolonializm jest potępiany, nie potrafimy wykorzystać szansy, jaką dla polityki historycznej byłoby wskazanie zaborców jako kolonialnych wyzyskiwaczy. Cechą kolonii jest to, że politycznie i ekonomicznie nie ma ona takich praw jak metropolia. […] Czytaj więcej