W tym tygodniu:

STRONA GŁÓWNA: Trzy posty

Polecamy także:

STRONA GŁÓWNA: Jedno losowe wideo

STRONA WPISU: jeden losowy post

  • Michał Stachyra

    Quo Vadis Europo?

    Federalna Europa, Unia Europejska oparta o wzorzec Stanów Zjednoczonych Ameryki. Liberalizm gospodarczy, którego idea ochrony własności prywatnej oraz swobód gospodarczych spowoduje, że prawa podaży i popytu będą same w sobie korzystnym, obiektywnym regulatorem rynku. Są to hasła i idee znane w dobie globalizacji. Oczywiście zawsze pozostaje pytanie do jakiego momentu państwo jest siłą napędową gospodarki […] Czytaj więcej