W tym tygodniu:

STRONA GŁÓWNA: Trzy posty

Polecamy także:

STRONA GŁÓWNA: Jedno losowe wideo

STRONA WPISU: jeden losowy post

  • Bartłomiej Borzucki

    Siłowe rozdawnictwo

    W relacji państwo – obywatel siła leży zawsze po stronie państwa. To ono dzięki niej może chronić lub represjonować swoich obywateli, pobierać podatki od pokornych i niepokornych oraz egzekwować prawo, które zostało przez nie uchwalone. Ta sama sytuacja występuje w rodzinie, ponieważ siła jest głównym atrybutem potrzebnym przy wychowaniu dziecka – gdyby nie ona, to […] Czytaj więcej