Nasi eksperci

Stanisław Michalkiewicz

Stanisław Michalkiewicz
Polski prawnik, nauczyciel akademicki, eseista, publicysta, polityk i autor książek o tematyce społeczno-politycznej. Działacz opozycji w PRL. Współzałożyciel Unii Polityki Realnej. Członek Rady Fundacji PAFERE.
Read: Stanisław Michalkiewicz`s articles