Nasi eksperci

Michał Stachyra

Michał Stachyra
Doradca, zarządzający projektami krajowymi i zagranicznymi, prawnik, wieloletni urzędnik administracji państwowej.
Read: Michał Stachyra`s articles