Nasi eksperci

Rafał Trąbski

Rafał Trąbski
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Społecznej w Warszawie, redaktor w Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa, autor bloga o libertarianizmie i ekonomii Antistate. Libertarianin klasyfikujący siebie na pograniczu anarchokapitalizmu i agoryzmu, wolnorynkowiec, zwolennik austriackiej szkoły ekonomii. Pisze głównie teksty poddające krytyce wszelkie przejawy interwencjonizmu państwowego w gospodarce oraz opresji państwa nad obywatelem.
Read: Rafał Trąbski`s articles