Nasi eksperci

Łukasz Jasiński

Łukasz Jasiński
Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zwolennik nauczania Austriackiej Szkoły Ekonomii. Autor publikacji naukowych o charakterze wolnorynkowym na temat prywatnych ubezpieczeń (zwłaszcza zdrowotnych) i oszczędzania. Od 2011 r. związany z branżą ubezpieczeń. Miłośnik muzyki filmowej oraz wieloletni fan piłki nożnej i Borussi Dortmund.
Read: Łukasz Jasiński`s articles