Nasi eksperci

Bartłomiej BorzuckiDominik CwikłaO. Jacek Gniadek SVDPrzemysław HankusŁukasz Jasińskidr hab. Dariusz JuruśMarcin MasnyKarol MazurStanisław MichalkiewiczMichał StachyraPrzemysław StolarskiRafał Trąbskiprof. Michał Wojciechowski

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Or Search by Last Name:   

Search results for: All

Bartłomiej Borzucki Programista z zawodu i mionik ekonomii klasycznej. Prowadzi wasnego bloga o ekonomii pod adresem ekonomia-klasyczna.pl, gdzie kontynuuje swoj prac magistersk pod tytuem "Ekonomia klasyczna dla dzieci". Praca zostaa wyrniona w konkursie Magister PAFERE 2014.... More >

 
Dominik Cwikła Katolik i patriota, zaoyciel portalu Kontrrewolucja.net. Interesuje si mediami i histori. Lubi gra na gitarze i spacerowa po lesie.... More >

 
O. Jacek Gniadek SVD Jest misjonarzem werbist. Aktualnie mieszka i pracuje w Zambii. Wczeniej pracowa na misjach w Kongo, Botswanie i Liberii. Pisze o misjach, Afryce i ekonomii. Mwi o sobie: "Nie dziel czowieka na homo oeconomicus i homo religiosous. cz to, co inni dziel. Jedni w ekonomii, a drudzy w teologii." Wicej na stronie www.jacekgniadek.com... More >

 
Przemysław Hankus Prezes Stowarzyszenia Libertariaskiego, doktorant w Instytucie Studiw Midzynarodowych Uniwersytetu Wrocawskiego, tumacz i autor tekstw o tematyce libertariaskiej oraz z zakresu Austriackiej Szkoy Ekonomii, mionik kultury kataloskiej, birofil i birofilista, pasjonat muzyki elektronicznej oraz DJ-amator.... More >

 
Łukasz Jasiński Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie. Zwolennik nauczania Austriackiej Szkoy Ekonomii. Autor publikacji naukowych o charakterze wolnorynkowym na temat prywatnych ubezpiecze (zwaszcza zdrowotnych) i oszczdzania. Od 2011 r. zwizany z bran ubezpiecze. Mionik muzyki filmowej oraz wieloletni fan piki nonej i Borussi Dortmund.... More >

 
dr hab. Dariusz Juruś Jest absolwentem Uniwersytetu Jagielloskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), zajmuje si filozofi polityki a gwnie libertarianizmem. Publikowa m.in. w "Principiach" ("Czy Robert Nozick by libertarianinem?"), "Diametrosie" ("The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach"), "Analizie i egzystencji" ("Wok wasnoci . Prba uporzdkowania stanowisk w filozofii politycznej") i "Ruchu filozoficznym" ("Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu"). Jest autorem ksiki "W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu" oraz antologii "Dzieje wasnoci prywatnej. Od staroytnoci do wspczesnoci". Jest adiunktem w Zakadzie Edukacji Filozoficzno-Spoecznej na Uniwersytecie lskim w Cieszynie.... More >

 
Marcin Masny Ur. w 1964 r., dr n. hum., historyk, publicysta, tumacz, poeta. Autor publikacji z dziedziny zarzdzania ryzykiem i ubezpiecze. Wyda dwie ksiki publicystyczne: Na progu IV Rzeczypospolitej (2005) i Wolni Polacy. Poradnik antysystemowa (2015). Prywatnie ojciec, dziadek i ironista.... More >

 
Karol Mazur politolog i ekonomista, popularyzator nauki i publicysta portalu prokapitalizm.pl... More >

 
Stanisław Michalkiewicz Polski prawnik, nauczyciel akademicki, eseista, publicysta, polityk i autor ksiek o tematyce spoeczno-politycznej. Dziaacz opozycji w PRL. Wspzaoyciel Unii Polityki Realnej. Czonek Rady Fundacji PAFERE.... More >

 
Michał Stachyra Doradca, zarzdzajcy projektami krajowymi i zagranicznymi, prawnik, wieloletni urzdnik administracji pastwowej.... More >

 
Przemysław Stolarski Przemysaw Stolarski - redaktor portalu Prosto z Mostu, publikuje m.in w kwartalniku Myl.pl i wGospodarce.pl... More >

 
Rafał Trąbski Absolwent Wyszej Szkoy Pedagogiki Spoecznej w Warszawie, redaktor w Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa, autor bloga o libertarianizmie i ekonomii Antistate. Libertarianin klasyfikujcy siebie na pograniczu anarchokapitalizmu i agoryzmu, wolnorynkowiec, zwolennik austriackiej szkoy ekonomii. Pisze gwnie teksty poddajce krytyce wszelkie przejawy interwencjonizmu pastwowego w gospodarce oraz opresji pastwa nad obywatelem.... More >

 
prof. Michał Wojciechowski Ur. w 1953 r., profesor Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, ekspert Centrum im. Adama Smitha. Teolog wiecki, zajmujcy si Bibli i staroytnoci, ale take etyk ycia gospodarczego i politycznego. Napisa z tej dziedziny ksiki "W ustroju biurokratycznym", "Moralna wyszo wolnej gospodarki", "Biblia o pastwie", "Midzy polityk a religi", "Za rodzin". Przewodniczcy Rady Programowej Fundacji PAFERE.... More >