Nasi eksperci

Rafał Trąbski

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Or Search by Last Name:   

Search results for: T

Rafał Trąbski Absolwent Wyszej Szkoy Pedagogiki Spoecznej w Warszawie, redaktor w Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa, autor bloga o libertarianizmie i ekonomii Antistate. Libertarianin klasyfikujcy siebie na pograniczu anarchokapitalizmu i agoryzmu, wolnorynkowiec, zwolennik austriackiej szkoy ekonomii. Pisze gwnie teksty poddajce krytyce wszelkie przejawy interwencjonizmu pastwowego w gospodarce oraz opresji pastwa nad obywatelem.... More >

 

Found 1 author(s).