Nasi eksperci

prof. Michał Wojciechowski

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Or Search by Last Name:   

Search results for: W

prof. Michał Wojciechowski Ur. w 1953 r., profesor Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, ekspert Centrum im. Adama Smitha. Teolog wiecki, zajmujcy si Bibli i staroytnoci, ale take etyk ycia gospodarczego i politycznego. Napisa z tej dziedziny ksiki "W ustroju biurokratycznym", "Moralna wyszo wolnej gospodarki", "Biblia o pastwie", "Midzy polityk a religi", "Za rodzin". Przewodniczcy Rady Programowej Fundacji PAFERE.... More >

 

Found 1 author(s).